PROFESSIONAL ORGANIZING VOOR 65+’ERS
ALLES GOED GEREGELD VOOR DE VOLGENDE 30 JAAR

De levensverwachting blijft stijgen.
Veel kans dat je op een dag
meer dan 80 kaarsjes uitblaast.
In deze levensfase kom je
voor nieuwe uitdagingen te staan.
En ook nu dien je vooruit te blikken
en bewust keuzes te maken.
Als professional organizer voor 65-plussers
ga ik veel verder dan een opruimcoach.

Mijn dienstverlening focust op drie grote thema’s:
1. zo lang mogelijk thuis blijven wonen
2. kleiner gaan wonen, eventueel in een zorgomgeving
3. een “rampenplan” opzetten


1. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

“Wij willen tot onze laatste snik thuisblijven.
Naar een woonzorgcentrum verhuizen? Nooit!”
Begrijpelijk.
Je betaalt er veiligheid met vrijheid.
Liefst van al word je oud
in je vertrouwde omgeving
waar je kan doen en laten waar je zin in hebt.

Een val in huis is vaak
een enkele reis richting rusthuis.

Je hoofd of je benen doen het minder goed,
maar jij trekt je nog uit de slag.
Je omgeving daarentegen is er niet gerust in.
Zonder overzicht en structuur
wordt zorg van buitenaf echter lastig.
Erger nog, goedbedoelde hulp
lijkt de boel wel over te nemen,
terwijl jij baas wil blijven in eigen huis.
Een kwestie van buigen of barsten?
Helemaal niet!

Ik bied je ondersteuning om:
ruimten in je huis leeg te maken
• je woning veilig in te richten
• routines te vereenvoudigen
• zorg aan huis te vergemakkelijken
• wie je lief is te ontlasten


2. Verhuizen naar een kleinere woning of zorgomgeving

“Ik raak de trap niet meer op.
Enkel de werkster komt nog boven.”
Je woning staat deels leeg.
Het onderhoud kost handenvol geld.
Je beseft dat het zo niet verder kan.
De rompslomp van een verhuis
is er nochtans te veel aan.

Kleiner gaan wonen
brengt veel stress mee.

Het betekent immers afscheid nemen
van tientallen jaren opgestapelde spullen
en bijbehorende herinneringen.
Dus schuif je dat maar voor je uit.
Soms dwingen het verlies van je partner
of een acuut gezondheidsprobleem
je opeens tot actie.
In je eentje of midden in een crisis
blijkt dat evenwel
een haast onoverkomelijke opdracht.

Je kan op mij beroep doen om:
• te beslissen wat precies mee verhuist
• je andere spullen een bestemming te geven
• op tijd klaar te raken zonder teveel stress
• je nieuwe woning gerieflijk in te richten
• je emoties in het proces een plek te geven


3. Opstellen van een nooddossier.

“Wij hebben als koppel alles doorgesproken.
Mijn man weet wat er moet gebeuren,
als het niet goed met mij gaat.”
Maar wat als je partner op dat moment zelf
niet meer bij machte is om goed te communiceren?
Kunnen anderen je spullen bij mekaar zoeken
of jouw belangrijke documenten vinden?

Er kan altijd wel iets gebeuren,
waar je niet op gerekend had

En dan is het plots te laat.
Je hebt er al vaak over nagedacht
om belangrijke zaken op papier te zetten,
maar het komt er gewoon niet van.
Dat geldt trouwens op alle leeftijden,
En al zeker wanneer je alleenstaande bent.
Indien jij je wensen niet kan uiten
zullen anderen die op hun manier invullen.
Met wrevel en soms zelfs ruzie tot gevolg
ingeval niet alle partijen het eens zijn.

Ik zorg ervoor dat alles toegankelijk is door
• het voorbereiden van een noodkoffer
• het documenteren van een huisinventaris
• het opmaken van een nabestaandendossier
• het opstellen van je (laatste) wensen

DE Sleutels VAN DE KLEERKAST herinneren ons aan je vriendschap en hulp!

Hilda en Jos hadden een prachtig nieuwbouw appartement gekocht. Hilda zou de grote villa wel leeg maken. Al zat dit nog tot de nok gevuld met de spullen van hun drie dochters. Twee van hen konden vanuit het buitenland slechts beperkt hulp bieden. De derde dochter zag een tsunami op zich afkomen en schakelde mijn hulp in.

Daar zat Hilda in eerste instantie echt niet op te wachten. Bij onze eerste ontmoeting begroette ze me eerder koeltjes met “mevrouw”. Maar na afloop wuifde ze me uit met: “Zeg maar Hilda, Ik ben eigenlijk opgelucht dat je komt”. De deadline voor de verhuis werd nog vervroegd. Toch kregen we het hele project op tijd rond.

Klik op het filmpje hieronder. Hilde bekijkt het zelf nog regelmatig. “Telkens brengt het met in de sfeer van toen. Het was toch leuk, niet?!”